Пети разред основне школе

Сабирање и одузимање децималних бројева 1

Особине. Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати:

           а) 2,6+3,5=

           б) 3,85+2,75=

Пр.2)   Израчунати:

           а) 4,3+0,7=

           б) 5,6+2,13=

           в) 3,86+11,2=

           г) 0,005+12,3=

           д) 5,569+14,431=

Пр.3)   Израчунати:

           а) 3,8-1,5=

           б) 5,28-3,67=

Пр.4)   Израчунати:

           а) 5,2-0,3

           б) 8,13-4,7=

           в) 2,3-0,36=

           г) 7,21-5,553=

           д) 15,3-9,429=