Пети разред основне школе

Разломци - понављање градива 1

Решени задаци. Припрема за проверу знања.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Проширити разломке $\frac{3}{4}$, $\frac{5}{6}$, $2\frac{1}{3}$, $3\frac{1}{{12}}$ и 1,25

           тако да им именилац буде 24.

Пр2)   Скратити разломке $\frac{{120}}{{45}}$, $\frac{{84}}{{35}}$, $\frac{{110}}{{33}}$,        $\frac{{132}}{{48}}$

           а затим их написати у облику мешовитог броја.

Пр.3)   Разломке $\frac{4}{5}$, $2\frac{1}{4}$, $3\frac{2}{3}$, $3\frac{2}{{11}}$ написати

           у децималном запису.

Пр.4)   Упоредити разломке:

            а) $\frac{5}{6}\square \frac{3}{4}$

            б) $2\frac{5}{6}\square 2\frac{7}{8}$

            в) $2,75\square 2\frac{3}{4}$

            г) $3\frac{1}{6}\square 3,16$

Пр.5)   Јован је купио $\frac{3}{4}$ килограма сира и платио је 360 динара. Колико

            би Јован платио килограм тог сира?

Пр.6)   Када је прешао $\frac{3}{8}$ стазе, аутомобилисти је остало још 75km

           до циља. Колика је дужина целе тркачке стазе?