Пети разред основне школе

Разломци и бројевна полуправа

Урађени примери

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Приказати на датој бројевној полуправој следеће разломке:

           $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, $2\frac{1}{2}$.

Пр.2)   Приказати на датој бројевној полуправој следеће разломке:

           $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{4}$, $2\frac{1}{2}$, $\frac{7}{2}$, $\frac{{19}}{4}$.

Пр.3)   На бројевној полуправој одредити положај тачака које одговарају

            следећим бројевима: $\frac{1}{3}$, $\frac{7}{6}$, 1,5 и $2\frac{2}{3}$

Пр.4)   На бројевној полуправој одредити положај тачака које

           одговарају следећим бројевима: 0,2; 1,4; 2,5; 3,8 и 4,75.