Пети разред основне школе

Прости и сложени бројеви

Дефиниције, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Одреди: а) D(18)   б) D(24)   в) D(30)   г) D(32)

Пр.2)   Растави на чиниоце следеће бројеве:

           а) 24   б) 36   в) 124   г) 198   д) 528

Пр.3)   Производ три узастопна природна броја је: а) 120   б) 336.

           Који су то бројеви?