Пети разред основне школе

Проширивање разломака

Дефиниција, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Дате разломке проширити бријем 3:

           а) $\frac{4}{5}$   б) $\frac{5}{{11}}$   в) $\frac{7}{{20}}$   г) $2\frac{1}{4}$

Пр.2)   Проширити разломке $\frac{3}{4},\frac{5}{6},\frac{5}{8},\frac{9}{{12}},\frac{3}{2},$ тако

           да свако од њих има:

          а) именилац 24     б) бројилац 45

Пр.3)   Колико двадесет осмина има у разломку:

           а) $\frac{1}{2}$    б) $\frac{5}{7}$    в) $1\frac{1}{{14}}$