Пети разред основне школе

Примена особина сабирања и множења у скупу N

Примери примене комутативности и асоцијативности сабирања и множења. Примери примене дистрибутивности множења у односу на сабирање.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр1)   Применом особина сабирања и множења израчунати на наједноставнији начин:

           а) 1480+91+520+9

           б) $2 \cdot 976 \cdot 5$

           в) $8 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 125$

Пр.2)   Израчунати на два начина:

           а) $76 \cdot 14 + 76 \cdot 86$

           б) $78 \cdot 18 - 18 \cdot 28$

           в) $57 \cdot 17 + 43 \cdot 17$

Пр.3)   Применом дистрибутивног закона израчунати на два начина:

            $60 \cdot 17 + 15 \cdot 12$