Пети разред основне школе

Преношење и упоређивање углова

Дефиниције и решени задаци.

Задаци

Задаци решени у видео лекцији:

1. Дат је произвољан угао α. Пренети дати угао.

2. Дата су два произвољна угла α и β. Упоредити дате углове.