Пети разред основне школе

Полуправа, дуж, полураван

Полуправа, дуж, полураван. Дефиниције и решени примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Нека је дата права $p$ и две тачке $A$ и $B$ које припадају правој $p$. Нацртати скицу и одредити колико полуправих је одређено правом $p$ и тачкама $A$ и $B$.

Пр.2)   Дате су четири тачке $A,B,C$ и $D$ од којих су тачно три колинеарне. Колико: а) правих; б) дужи, је одређено тим правама?

Пр.3)   Користећи дату слику одредити:

          а) $Aa \cap Dd = $

          б) $Aa \cap p\left( {A,D} \right) = $

          в) $Aa \cup p\left( {A,D} \right) = $

          г) $Aa \cap p\left( {B,D} \right) = $

          д) $p\left( {B,D} \right) \cap Cc = $