Пети разред основне школе

Појам разломка

Дефиниције, особине, примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.3)   Написати све разломке код којих је:

           а) именилац 7, а пројилац мањи од 5

           б) бројилац 3, а именилац мањи или једнак броју 5

           в) именилац двоцифрен број мањи од 18, а бројилац

               решење једначине $x + 3 = 11$.