Пети разред основне школе

Одузимање углова - рачунски

Дефиниције и решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

1. Дати су углови α и β. Одредити α – β, ако је:

(а) α = 78˚, β = 31˚                  (б) α = 126˚, β = 49˚

2. Дати су углови α и β. Одредити α – β, ако је:

(а) α = 129˚ 47', β = 78˚ 29'                  (б) α = 113˚ 12', β = 56˚ 39'

3. Дати су углови α и β. Одредити α – β, ако је:

(а) α = 71˚ 32' 42'', β = 45˚ 16' 29''                 

(б) α = 96˚ 35' 37'', β = 82˚ 19' 44''     

(в) α = 78˚ 46' 39'', β = 55˚ 55' 55''

(г)  α = 111˚ 39'', β = 40˚ 40' 40''