Пети разред основне школе

Одузимање разломака

Дефиниција, особине, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати:

            а) $\frac{4}{5} - \frac{2}{5}$

            б) $\frac{7}{9} - \frac{1}{9}$

            в) $3\frac{2}{3} - 2\frac{1}{3}$

            г) $2\frac{3}{8} - 1\frac{3}{8}$

            д) $3\frac{1}{9} - 1\frac{5}{9}$
            ђ) $3 - 1\frac{3}{7}$
Пр.2)   Израчунај:
           а) $\frac{1}{2} - \frac{1}{3}$
           б) $\frac{3}{5} - \frac{3}{7}$
           в) $\frac{5}{6} - \frac{3}{4}$
           г) $5\frac{7}{{10}} - 1\frac{2}{5}$
           д) $3\frac{1}{6} - \frac{1}{4}$
           ђ) $6\frac{1}{2} - 5\frac{2}{3}$
           е) $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4}$

           ж) $5 - \frac{1}{3} - 3\frac{5}{6}$

           з) $5\frac{4}{5}2\frac{5}{6} - 1\frac{9}{{10}}$