Пети разред основне школе

Најмањи заједнички садржалац

Дефиниција, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Одредити:

           а) $S$ (4)    б) $S$ (8)    в) $S$ (11)
Пр.2)   Одредити заједничке садржаоце следећих бројева:
           а) 2 и 3    б) 4 и 6    в) 8 и 12
Пр.3)   Одредити најмањи заједнички садржалац следећих
            природних бојева:
            а) 8 и10    б) 14 и 20    в) 2, 5 и 7    г) 10, 12 и 80
Пр.4)   Одредити најмањи број ученика који се могу сврстати
            у колоне или по 8, или по 10 или по 12 ученика?