Пети разред основне школе

Мерење углова, мерне јединице.

Дефиниција, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

1. Попунити табелу:

 

степени

        20  

 

 

минути

 

      2400

 

секунде

 

 

  180000

 

 

 

 

 

 

 

 2. Ако је α = 780' , β = 216000'' , γ = 6542' , δ = 7211'' и π = 178˚ 7200'', одредити којој врсти углова припадају дати углови.