Пети разред основне школе

Круг, кружница, права

Дефиниције и решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.2)   Нацртати кружницу $k\left( {S,3cm} \right)$ и праву $p$ ако је

           централно растојање те праве:

           а) $d = 4cm$    б) $d = 3cm$    в) $d = 2cm$
           У сваком од наведених случајева одредити $k \cap p$ и $K \cap p$.
Пр.3)   Колико је растојање извеђу центара кружница $k\left( {S,5cm} \right)$
           и $k\left( {M,4cm} \right)$ ако се оне додирују:
           а) споља      б) изнутра?