Пети разред основне школе

Комплементни, суплементни, упоредни и унакрсни углови - напредни ниво

Решени сложенији задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

1.Одредити мере комплементних углова $\alpha $ и $\beta $, ако је угао $\alpha $ три пута већи од угла $\beta $.

2.Одредити мере суплементних углова $\alpha $ и $\beta $, ако је угао $\alpha $  већи од угла $\beta $:

(а) за ${36^\circ }$

(б) за ${15^\circ }20'$

3. Збир два угла који граде праве које се секу износи:

(а) ${116^\circ }$

(б) ${241^\circ }47'$

Одредити све конвексне углове које граде те праве.

4. Ако су $\alpha $ и $\beta $ комплементни, а $\beta $ и $\gamma $ суплементни углови, израчунати:

(а) разлику углова $\gamma $ и $\alpha $

(б) суплементан угао угла $\gamma  - \alpha $.

5. Одредити мере углова са слике.

106