Пети разред основне школе

Изрази са променљивом

Израчунавање вредности израза са променљивом.Приоритети рачунских операција.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.2)   Ако је $a = 24,b = 6$ и $c = 3$, израчунати:

            а) $a:b + b \cdot c$

            б) $a:\left( {c + b \cdot c} \right)$

            в) $\left( {a:c + b} \right) \cdot c$

Пр.3)   За $a = 31,b = 12$ и $c = 11$ одредити:

            а) $2a + 3b - 4c$

            б) $\left( {a + c} \right):\left( {2 + b} \right)$

            в) $abc$
Пр.4)   Ако је $x \cdot y = 13$, израчунати:
           а) $x \cdot 3 \cdot y = $
           б) $y \cdot 9 \cdot x = $

           в) $x \cdot x \cdot y \cdot y = $

           г) $x \cdot 31 \cdot y + y \cdot 19 \cdot x = $

Пр.5)   Ако је $x + y = 73$, израчунати:

           а) $x + 17 + y = $

           б) $216 + x - 129 + y = $

           в) $9 \cdot x + 9 \cdot y = $