Пети разред основне школе

Дељивост у скупу N0

Дефиниције, једноставни примери.