Пети разред основне школе

Дељивост декадним јединицама и бројевима 2 и 5

Особине, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Испитати да ли је тачно:

            а) $2|294$

            б) $5|3526$

            в) $10|65460$

            г) $100|4590$

            д) $1000|30000$

            ђ) $1000|5000100$

Пр.2)   Уместо $ * $ ставити одговарајуће цифре тако да важи:

            а) $2|45 * $

            б) $5|453 * $

            в) $10|545 * $

            г) $100|45 * 0$

            д) $2|549 * 2$

            ђ) $5|123 * 4$