Пети разред основне школе

Дељивост бројевима 3 и 9

Особине, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Испитати да ли је тачно:

           а) $3|258$

           б) $3|4471$

           в) $3|2012$

           г) $3|587961$

Пр.2)   Испитати да ли је тачно:

           а) $9|288$

           б) $9|5789$

           в) $9|9252$

           г) $9|727172$

Пр.3)   Уместо $ * $ ставити одговарајуће цифре тако да се добије тачно тврђење:

            а) $3|254 * 8$

            б) $9|4 * 4442$

            в) $9|1 * 4785$

            г) $3|14 * 5$