Пети разред основне школе

Дељивост бројевима 25 и 4

Особине, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Испитати да ли је тачно:

           а) $25|3675$

           б) $25|4596$

           в) $25|14500$

           г) $25|11392$

Пр.2)   Испитати да ли је тачно:

           а) $4|6524$

           б) $4|12354$

           в) $4|14500$

           г) $4|4892$

Пр.3)   Уместо $ * $ ставити одговарајуће цифре тако да важи:

           а) $25|45 * $

           б) $4|453 * $

           в) $25|54 * 0$

           г) $4|425 * 0$

           д) $25|54 * 2$

           ђ) $4|123 * 44$