Пети разред основне школе

Децимални бројеви - понављање градива

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   а) Изрази у метрима: $2dm$, $16cm$, $3cm$, $5mm$, $1m$, $12mm$.

            б) Изрази у километрима: $500g$, $2140g$, $2g$, $3kg$, $15g$.

Пр.2)   Од 800 ученика једне школе, 0,1 иде у петри разред, а 0,15

            у шести. Колико ученика иде у пети а колико у шести разред?

Пр.3)   Бициклиста је прешао 0,6 део стазе који износи $2610m$. Колико

           је дургачка цела стаза?

Пр.4)   Када је бициклиста прешао 0,6 део стазе, до циља му је остало

           још 12km. Колико је дугачка цела стаза?