Пети разред основне школе

Бројевни изрази

Израчунавање вредности бројевних израза.Приоритети рачунских операција.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Написати у облику производа а затим израчунати:

           а) 27+27+27+27

           б) 106+106+106

           в) 87+87+87+87+87

Пр.2)   Израчунати: а) $96:3$

                                 б) $\left( {33 + 44} \right):7$

                                 в) $\left( {684:6} \right):19$

                                 г) $659814654 \cdot 0$

Пр.3)   Израчунати вредности бројевних израза:

           а) $12 + 18:2\left( {3 \cdot 24 - 213:13} \right)$

           б) $9651:3 - 49 \cdot \left( {23 + 32} \right)$

           в) $56 \cdot 22 + 22 \cdot 34$
Пр.4)   Збир бројева 98 и 73 помножи њиховом разликом.
Пр.5)   Збир бројева 892 и 208 умањити 50 пута, добијени број увећати за седмоструку вредност датих бројева, па добијени број одузети од броја 20000.