Осми разред основне школе

Запремина тростране призме

Дефиниције, формуле, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати запремину правилне тростране призме чија је

            основна ивица 6cm, а висина призме 12cm.

Пр.2)   Ако је висина правилне тростране призме 5cm, а површина

           омотача 120$c{m^2}$, израчунати запремину те призме.

Пр.3)   Израчунати површину правилне тростране призме чија је

            висина 1,2dm, а запремина $300\sqrt 3 c{m^3}$.

Пр.4)   Израчунати запремину тростране призме, чија је основа

            правоугли троугао чије су катете у размери 3:4, хипотенуза

            15cm, а висина призме је 0,2m.

Пр.5)   Основа праве призме је једнакокраки троугао чији је крак

            8cm, а угао при врху ${120^ \circ }$. Израчунати запремину те

            призме ако је висина призме решење једначине ${h^2}{\left( {h - 1} \right)^2} = 7$

            изражена у cm.