Осми разред основне школе

Запремина шестостране призме

Дефиниције, формуле, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати запремину правилне шестостране призме чија

            је основна ивица 3cm, a висина призме 8cm.

Пр.2)   Ако је површина омотача правилне једнакоивичне шестотране

           призме 96$c{m^2}$, израчунати запремину те призме.

Пр.3)   Израчунати површину правилне шестотране призме чија је

            висина 0,2dm, а запремина $192\sqrt 3 c{m^3}$.

Пр.4)   Полупречник уписане кружнице у основу правилне шестостране

            призме је 3cm. Израчунати запремину те призме ако је површина

            призме $96\sqrt 3 c{m^2}$.

Пр.5)   Израчунати запремину правилне шестостране призме, чија је

            висина 6cm, а дијагонала бочне стране заклапа са равни основе

            угао од ${60^ \circ }$.