Осми разред основне школе

Запремина четворостране призме

Дефиниције, формуле, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати запремину правилне четворостране призме

           чија је основна ивица 7cm, а висина призме 9cm.

Пр.2)   Ако је основна ивица павилне четворостране призме 5cm,

           a површина омотача 200$c{m^2}$, израчунати запремину

           те призме.

Пр.3)   Израчунати површину правилне четворостране призме чија

            је површина основе 144$c{m^2}$, а запремина 1 152$c{m^3}$.

Пр.4)   Израчунати запремину правилне четворостране призме, чија

            је дијагонала бочне стране 10cm, a основна ивица и висина

            су у размери 3:4.

Пр.5)   Израчунати запремину праве призме чија је основа правоугли

            трапез је 5cm, а висина призме је једнака четворострукој

            вредности висине основе.