Осми разред основне школе

Својства линеарних једначина са једном непознатом

Дефиниције и решени задаци.