Осми разред основне школе

Решавање линеарних неједначина са једном непознатом 3

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Решити неједначине:

           а) $\frac{{x - 3}}{2} <  - 1$

           б) $3 - \frac{{x - 2}}{5} \leqslant 1$

           в) $4 - \frac{{x - 1}}{6} \leqslant \frac{x}{3}$

Пр.2)   Решити неједначине:

           а) $\frac{{7 - x}}{2} - 3 < \frac{{3 + 4x}}{5} - 4$

           б) $\frac{{x - 3}}{3} > 1 + \frac{{x - 6}}{{15}}$

Пр.3)   Решити неједначине:

           а) $\frac{{x + 1}}{5} - \frac{{x - 3}}{3} \leqslant \frac{{2x - 2}}{5} - \frac{{3 - x}}{2}$

           б) $\frac{{1 + \frac{{x - 6}}{3}}}{2} - \frac{{\frac{x}{2} - \frac{{3 + x}}{4}}}{2} \leqslant 3 - x$

Пр.4)   Одредити $x$ тако да разлика вредности израза $\frac{{3x - 2}}{3}$

           и $\frac{{3x + 1}}{2}$ не буде већа од -1.