Осми разред основне школе

Решавање линеарних неједначина са једном непознатом 2

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Одредити све природне бројеве који су решења неједначина:

            а) $x + 9 \geqslant 4x - 3$

            б) $\frac{1}{2}x - 1 < 0,1x + \frac{1}{2}$

            в) $\frac{2}{3}x - 1 \leqslant 0,2x + 2$
Пр.2)   Решити неједначине:
           а) $x + 3 \leqslant 4 + 2x$
           б) $6x - 2 < 12x + 19$
           в) $x - 2,5 > 2 - \frac{x}{2}$
Пр.3)   Решити неједначину $6 - x < 8 - 2x < 4x + 6$, а затим скуп
           решења приказати на бројевној правој у облику интервала.
Пр.4)   Одредити најмањеу целобројну вредност проемљиве $x$ за коју
            израз $5x - 10$ има већу вредност од израза $3x + 15$.