Осми разред основне школе

Решавање линеарних неједначина са једном непознатом 1

Решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Који од елемената скупа $A = \left\{ { - 3, - 2, - 1,0,1,2,3,4} \right\}$ су

           решења неједначина:

           а) $5x - 1 <  - 3$                        б) $\frac{x}{2} + 2 <  - 3$

Пр.2)   Решити неједначине, а затим скуп решења приказати на

           бројевној правој:

           а) $5x - 7 \leqslant  - 7$

           б) $1 - \frac{x}{3} \geqslant 2$

           в) $\frac{{x - 3}}{2} <  - 1$

Пр.3)   Решити неједначине:

           а) $\frac{1}{2}x + \frac{1}{4} \leqslant  - 2,3$

           б) $\frac{2}{3} - 2\left( {x + 2} \right) \geqslant 0$

           в) $3 - 8\left( {x + 1} \right) > 0,5$