Осми разред основне школе

Призма, појам, елементи, врсте

Дефиниције, формуле, решени задаци.