Осми разред основне школе

Примена сличности на правоугли троугао

Примена сличности на правоугли троугао. Решени задаци.