Осми разред основне школе

Пресеци призме, мрежа призме

Дефиниције, примери, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати површину дијагоналног пресека коцке

           чија је ивица 6cm.

Пр.2)   Израчунати ивицу коцке ако је површина дијагоналног

           пресека $9\sqrt 2 c{m^2}$.

Пр.3)   Израчунати површину великог и малог пресека правилне

           шестотране једнакостраничне призме чија је ивица 4cm.