Осми разред основне школе

Површина тростране призме

Дефиниције, формуле, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати површину правилне тростране призме

           чија је оесновна ивица 12cm, а висина призме 10cm.

Пр.2)   Ако је површина основне правилне тростране призме

           $36\sqrt 3 c{m^2}$, а висина 8cm, израчунати површину

           те призме.

Пр.3)   Ако је површина павилне тростране пизме $8\sqrt 3  + 60c{m^2}$

           а основна ивица 4cm, израчунати висину те призме.

Пр.4)   Ако је полупречник уписаног круга у основу правилне

           тростране јенакоивичне призме 2cm, израчунати пиршину

           те пизме.

Пр.5)   Основа паве призме је павоугли троугао чије су катете

           12cm  и 16cm. Израчунати површину ове призме, ако је

            највећа бочна страна квадрат.