Осми разред основне школе

Површина призме - понављање градива

Решени задаци, припрема за контролни задатак.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Основна ивица праве правилне призме је 6cm, а висина призме

           је 5cm. Израчунати површину те призме ако је призма:

           а) четворострана   б) тространа   в) шестострана

Пр.2)   Ако је дијагонала коцке $10\sqrt 3 cm$, израчунати површину

           те коцке.

Пр.3)   Ако је дијагонала бочне стране правилне тостране призме 8cm 

           и ако она заклапа са равни основе угао ${45^ \circ }$, израчунати

           површину те пизме.

Пр.4)   Ако је краћа дијагонала основе правилне шестостране призме

           12cm, а дијагонала бочне стране 7cm, израчунати површину

            те призме.