Осми разред основне школе

Површина призме

Дефиниције, формуле, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати површину коцке чија је ивица.

           а) 8cm        б) 1,2cm.

Пр.2)   Израчунати дијагоналу коцке чија је површина 216$c{m^2}$.

Пр.3)   Ако су ивице квадра 8cm, 1dm и 0,06m, израчунати површину

           и дијагоналу тог квадра.

Пр.4)   Основне ивице квадра су 5cm и 12cm. Ако је површина

            дијагоналног пресека 130$c{m^2}$, израчунати површину

            тог квадра.