Осми разред основне школе

Површина четворостране призме

Дефиниције, формуле, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Израчунати површину правилане четвораостране призме

           чија је основна ивица 10cm, а висина призме 15cm.

Пр.2)   Ако је површина основе правилне четворостране призме

           256$c{m^2}$, а висина 11cm, израчунати површину те призме.

Пр.3)   Ако је површина правилне четворостране призме 190$c{m^2}$,

           а основна ивица 5cm, израчунати висину те призме.

Пр.4)   Ако дијагонала павилне четворостране призме на равни основе

           гради угао од ${60^ \circ }$, а дијагонала основе је $6\sqrt 2 cm$,

           израчунати површину те призме.

Пр.5)   Основа праве пизме је ромб чије су дијагонале 12cm  и 16cm.

            Ако су висина призме и основна ивица у размери 3:2, изачунати

            поршину призме.

Пр.6)   Основа праве призме је једнакокраки троугао чије су основене

            ивице 27cm и 11cm, а крак трапеза је 17cm. Израчунати поврпину

            те призме ако је висина призме за 5cm дужа од висине основе.