Осми разред основне школе

Ортогонална пројекција

Дефиниција. Решени задаци.