Осми разред основне школе

Неједнакост, неједначине, решење линеарне неједначине

Дефиниције, примери.