Осми разред основне школе

Линеарна неједначина са једном непознатом

Дефиниције, формуле, решени задаци.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Решити дате неједначине и скуп решења приказати на

           бројевној правој:

           а) $3x + 4 > 9$    б) $3 - x > 10$    в) $5 - \frac{x}{2} > 8$