Осми разред основне школе

Једнакост, једначина, решење једначине

Дефиниција, решени задаци.