Четврти разред средње школе

Примена одређеног интеграла 8

Одређени интеграл. Примена одређеног интеграла на израчунавање дужине лука криве. Сложенији примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.8)   Одредити дужину лука криве $y = \ln \left( {1 - {x^2}} \right)$ на интервалу

            $0 \leqslant x \leqslant \frac{1}{2}$.