Четврти разред средње школе

Примена одређеног интеграла 7

Одређени интеграл. Примена одређеног интеграла на израчунавање запремине обртних тела. Сложенији примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.7)   Израчунати запремину тела које настаје обртањем површи

            између кривих ${x^2} + {y^2} = 16$ и ${y^2} = 4x + 4$ око $x$-осе.