Четврти разред средње школе

Примена одређеног интеграла 6

Одређени интеграл. Примена одређеног интеграла на израчунавање запремине обртних тела. Сложенији примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.6)   Израчунати запремину тела које настаје обртањем криве

            $y = 9x - {x^2}$ око $x$-осе.