Четврти разред средње школе

Примена одређеног интеграла 5

Одређени интеграл. Примена одређеног интеграла на израчунавање површине. Сложенији примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.5)   Израчунати површину између кривих ${x^2} + {y^2} = 9$ и ${x^2} - 8y = 0$.