Четврти разред средње школе

Примена одређеног интеграла 4

Одређени интеграл. Примена одређеног интеграла на израчунавање површине. Тангента криве. Сложенији примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.4)   Израчунај површину између криве $y = 2{x^2}$, праве $x = 0$

            и тангенте дате криве у тачки $A\left( {2,{y_0}} \right)$.