Четврти разред средње школе

Одређени интеграл 3

Одређени интеграл. Основна својства. Метода смене код одређеног интеграла. Сложенији примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.6)   Решити   $\int\limits_e^{{e^2}} {\frac{{dx}}{{x\ln x}}} $

Пр.7)   $\int\limits_2^{3,5} {\frac{{dx}}{{\sqrt {5 + 4x - {x^2}} }}} $