Четврти разред средње школе

Одређени интеграл 2

Одређени интеграл. Основна својства. Метода смене код одређеног интеграла. Сложенији примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.3)   Решити   $\int\limits_{ - \frac{\pi }{4}}^{\frac{\pi }{4}} {\left( {\frac{1}{{{{\cos }^2}x}} - \sin x} \right)dx} $

Пр.4)   $\int\limits_{ - 2}^{ - 1} {\frac{{dx}}{{{{\left( {11 + 5x} \right)}^3}}}} $

Пр.5)   $\int\limits_2^{ - 13} {\frac{{dx}}{{\sqrt[5]{{3 - {x^4}}}}}} $