Четврти разред средње школе

Неодређени интеграли - парцијална интеграција 4

Интеграли. Особине интеграла. Парцијална интеграција. Дефиниција. Сложенији примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.9)     Решити $\int {{e^x}\sin xdx} $

Пр.10)   $\int {\cos \left( {\ln x} \right)} dx$