Четврти разред средње школе

Неодређени интеграли - парцијална интеграција 2

Интеграли. Особине интеграла. Парцијална интеграција. Дефиниција. Једноставни примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.4)   Решити $\int {x\cos xdx} $

Пр.5)   $\int {\left( {4{x^2} - 3} \right)} \cos \left( {3 - x} \right)dx$