Четврти разред средње школе

Неодређени интеграли - парцијална интеграција 1

Интеграли. Особине интеграла. Парцијална интеграција. Дефиниција. Једноставни примери.

Задаци

Текст задатака објашњених у видео лекцији:

Пр.1)   Решити $\int {\ln xdx} $

Пр.2)   $\int {arctgxdx} $

Пр.3)   $\int {\ln \left( {{x^2} + 1} \right)} dx$